U prostorijama Gradske vijećnice Grada Vukovara održano je javno predstavljanje SECAP-a – Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Vukovara koji provodi Grad Vukovar u suradnji s tvrtkom SENSUM d.o.o. Zagreb.

Izrada dokumenta sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 80%, a cilj projekta je osvijestiti važnost provođenja mjera iz plana te povećati alate i instrumente ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama na svim područjima koji mogu utjecati na poboljšanje energetske i klimatske politike.

U tijeku je savjetovanje s javnošću koje traje od 01.09. do 30.09.2022. godine, a tijekom kojeg se putem web stranice Grad Vukovar - Savjetovanja u tijeku može komentirati Nacrt SECAP-a.

„Grad Vukovar je jedan od 107 potpisnika Sporazuma za klimu i energiju, a sukladno njemu dužni smo izraditi Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene Grada Vukovara. Danas ga javno predstavljamo te ovim putem pozivam sve građane da daju svoje komentare na prijedlog putem javnog savjetovanja, jer to smatramo izuzetno važnim, posebno u današnjim vremenima.“, dala je istaknuti pročelnica Ureda gradonačelnika Ivana Mujkić.

Autor nacrta i predstavnik tvrtke SENSUM d.o.o. Daniel Rodik pojasnio je kako plan sadrži 21 mjeru usmjerenu na energetski razvoj i ublažavanje klimatskih promjena. „To su uglavnom mjere koje Grad Vukovar već provodi poput mjera energetske obnove javnih zgrada te stambenih zgrada, mjere povećanja udjela obnovljivih izvora energije, stavljanja solarnih panela, zamijene fosilnih goriva s obnovljivim izvorima energije, elektrifikacija prometa koja će smanjiti emisije stakleničkih plinova te poboljšanje javne rasvjete. Drugi dio mjera obuhvaća mjere prilagodbe jer i sami smo svjedoci sve većih klimatskih promjena i njihovih učinaka na društvo i ljude. Stoga smo u 4 sektora koji su zdravlje, poljoprivreda, turizam i vodoopskrba analizirali glavne rizike te donijeli neke od mjera prilagodbe na klimatske promjene. Mjere se odnose na sustave navodnjavanja, ozelenjavanje grada, postavljanje zelenih krovova i kišnih vrtova te slično.“, rekao je Rodik te dodao kako se mjere koje su zadane planom odnose na razdoblje do 2030. godine.

„Cilj plana je smanjiti emisiju CO2 za 60% u odnosu na referentnu godinu, što je izuzetno bitno za trenutnu globalnu situaciju.“, zaključio je Rodik.