Sukladno točki IV. Javnog poziva za dodjelu kompostera gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o rezultatima poziva za prijave predane u razdoblju od 24.02.2023. do 15.05.2023. godine (II. grupa).

Odluka o rezultatima poziva (II grupa)


Pozivamo sve građane koji se do sada nisu prijavili da predaju zahtjev za dodjelu kompostera sukladno uvjetima Javnog poziva, budući da je na raspolaganju ostalo još kompostera.

Javni poziv za dodjelu kompostera