{gallery}2016/02/05/01{/gallery} U tijeku su radovi na nastavku sanacije i zatvaranju dijela odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru.

Radovi se odnose na:
1.sanaciju i zatvaranje dijela popunjenog postojećeg odlagališta
2.sanaciju i zatvaranje popunjene azbestne plohe te
3.proširenje odlagališta u svrhu daljnjeg odlaganja otpada.

Ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 9.015.804,40 kuna bez PDV-a odnosno 11.269.755,50 kuna s PDV-om. Izvođač je Zajednica izvođača: SOKOL d.o.o. Vinkovci i G.T. TRADE d.o.o. Split.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju radova na sanaciji odlagališta "Petrovačka dola" u Vukovaru sudjeluje sa sredstvima pomoći u visini 90% vrijednosti ugovorenih radova. Grad Vukovar se obvezuje osigurati preostali iznos od 10 % financijskih sredstava potreban za izvođenje predmetnih radova.
Rok završetka radova je studeni ove godine.

Predstavnici Gradske uprave Vukovar, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, tvrtke Komunalac d.o.o., Izvođača i nadzora obišli su gradilište te zaključili kako radovi vrlo dobro napreduju.

Hrvatska do kraja 2018. godine mora uspostaviti održivi sustav gospodarenja otpadom. Do tada sva odlagališta otpada u Hrvatskoj moraju biti sanirana i usklađena, neusklađena zatvorena, te izgrađena mreža centara za gospodarenje otpadom.