Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

U skladu s odredbom članka 3. stavak 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliše (NN 64/08) objavljuje se informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Arheološki park Vučedol''.

Grad Vukovar nastavlja ulagati u nivo komunalne opremljenosti na svom području.

Parkiralište broji novih 66 parkirališnih mjesta.

Na dječjem igralištu Vijenca Ruđera Boškovića postavljen je tzv. zip line i nesmrzavajuća slavina za vodu.

Grad Vukovar u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje već dugi niz godina provodi mjeru Javni radovi.

Biciklistička staza protezati će se duž gradske četvrti Mitnica.

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava potpisao je ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Cestorad d.d.

Potpisan je ugovor o izgradnji parkirališta u Dunavskoj ulici.

Radove na uređenju prometnice obišao je gradonačelnik Ivan Penava.

Završene radove obišao je gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima.