Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

U ulicama Domovinskog rata i Hrvatskog zrakoplovstva dodatnih 38 parkirališnih mjesta.

Jasna je ovo potvrda zakonitosti rada Gradske uprave Grada Vukovara.

Radovi na gradskom stadionu u središtu grada teku planiranom dinamikom.

Radovi na zgradi Radničkog doma u Borovu naselju u punom su jeku.

Park Miše Barne u gradskoj četvrti Borovo naselje obogaćen mladim drvećem.

Modernizacija javne rasvjete obuhvatiti će ulice dr. Ante Starčevića te dio Kolodvorske ulice i Ulicu Jana Bate u Borovu naselju.

Obavještavamo građane prigradskog naselja Sotin da od dana 10. ožujka 2021.g. započinje sa prometovanjem gradski prijevoz putnika na relaciji Sotin – centar Vukovar – Borovo naselje i obratno. Gradski prijevoz putnika vršiti će ugovoreni koncesionar na području grada Vukovara tvrtka Slavonija bus d.o.o. po cijeni karte od 7,00 kn