{gallery}2016/09/26/09{/gallery} Na svečanoj dodjeli nagrade ŽIVA 2016, koja se u okviru Foruma slavenskih kultura dodjeljuje najboljim slavenskim muzejima, Muzej vučedolske kulture osvojio je nagradu u posebnoj kategoriji za kreiranje novog muzeja.

Najranijim prikazom Indoeuropljana uopće, Muzej vučedolske kulture postaje središte njihove šire interpetacije i otvara Hrvatskoj novi svijest znanstvenih otkrića i njihovih prezentacija.

Muzej, kao čuvar baštine, jedan je u nizu bisera Vukovara i Hrvatske, a samim time i prepoznatljiv na kulturnoj karti Europe.