POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/21-01/2
URBROJ:2196/01-7-21-8
Vukovar, 28. siječnja 2021.

Nakon testiranja koje je održano dana 28. siječnja 2021. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023. godine na radno mjesto stručni viši stručni suradnik za provedbu EU projekata u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, utvrđuje sljedeću:

 

RANG - LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na Natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2023. godine, na radno mjesto viši stručni suradnik za provedbu EU projekata u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara prema ukupnom broju ostvarenih bodova i to:

 

1. Željka Aladić - 21,2 boda.

 

Predsjednik Povjerenstva
Branko Knežević