POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA:112-01/21-01/6
URBROJ: 2196/01-02-21-7
Vukovar, 18. lipnja 2021. godine

Nakon provedenog postupka intervjua s kandidatkinjama koje ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice u projektu „Pokloni mi osmijeh II“, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, provedeno je bodovanje temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje


RANG LISTU KANDIDATKINJA
prema ukupnom broju ostvarenih bodova

RB IME I PREZIME BODOVI

1. VESNA PETKOVIĆ 30
2. BRANKA IVANČIĆ 29


Na temelju ove rang liste gradonačelnik Grada Vukovara donijet će Odluku o odabiru kandidatkinje.


Predsjednica Povjerenstva:
Jadranka Sekelez