POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-01/21-01/10
URBROJ:2196/01-7-21-26
Vukovar, 14. listopada 2021.

Nakon testiranja koje je održano dana 14. listopada 2021. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, na radno mjesto administrativni referent u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću:

 

RANG - LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, na radno mjesto administrativni referent u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara prema ukupnom broju ostvarenih bodova i to:

 

1. Martina Miličević - 15 bodova
2. Mirjana Kresović – 14,5 bodova
3. Josipa Krizmanić – 14 bodova

 

 

Predsjednica Povjerenstva
Maja Mihajlović