Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika/-ce radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za opće poslove, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za opće poslove, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 113/2021, dana 20. listopada 2021. i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju).
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:
1. Romana Uglješić
2. Marko Josipović
3. Mihaela Blažević
Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u utorak 9. studenog 2021., s početkom u 08,00 sati.