POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA:112-01/21-01/14
URBROJ:2196/01-8-21-37
Vukovar, 20. prosinca 2021.

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto servirka-domaćica u Uredu gradonačelnika, na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama 01. prosinca 2021. godine i na službenim web stranicama Grada Vukovara, objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
Prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:

  1. Tatjana Kovač 20 bodova
  2. Zrinka Herman 18,5 bodova
  3. Ljiljana Ristanić 18 bodova
  4. Larisa Gemeri 18 bodova
  5. Marija Herman 17 bodova
  6. Snežana Vojković 16 bodova
  7. Vanja Suman 15,5 bodova

 

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

                                                                       Povjerenstvo za provedbu natječaja