POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
KLASA:112-02/22-01/2
URBROJ:2196-1-1-22-19
Vukovara, 15. veljače 2022.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 5 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto namještenika, portir na neodređeno vrijeme u Grad Vukovar, Upravni odjel za opće poslove, objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
Prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:

1. Ante Stjepanović 17,5 bodova
2. Aleksandra Novaković 16,5 bodova
3. Aleksandar Devernay 11,5 bodova

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja