POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-02/22-01/3
URBROJ: 2196-1-22-19
Vukovar, 22. veljače 2022. godine

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika/-ce radi osposobljavanja za obavljanje poslova viši referent za obrazovanje, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje, objavljuje

 

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

 

Nakon pisanog testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova:

1. DANIJELA GALIĆ …………………………………………… 19 bodova
2. LORA BEGOVIĆ……………………………………………….16 bodova
3. IVANA ROŠIĆ …………………………………………………13,5 bodova

Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i web stranici Grada
Vukovara www.vukovar.hr.

 

Predsjednica povjerenstva:
Kristina Bilić