POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-02/22-01/3
URBROJ: 2196-1-22-16
Vukovar, 22. veljače 2022. godineNa temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika/-ce radi osposobljavanja za obavljanje poslova viši referent za obrazovanje, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 14/2022, dana 02. veljače 2022. godini, na službenoj web stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

O B A V I J E S T
o rezultatima pisanog testiranja

Na pisanom testiranju održanom 22. veljače 2022. godine, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:
1. LORA BEGOVIĆ ……………………………………………8 bodova
2. MAJA MOR…………………………………………………..4 boda
3. DANIJELA GALIĆ …………………………………………. 9 bodova
4. ZVJEZDAN MILETA ……………………………………….. 4 boda
5. IVANA ROŠIĆ ………………………………………………6,5 bodova

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu natječaja za prijam u službu 22. veljače 2022. godine s početkom u 10:30 sati, u prostoriji gradske vijećnice Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
Ovaj obavijest objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.


Predsjednica povjerenstva:
Kristina Bilić