R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

KLASA: 112-02/22-01/6
URBROJ: 2196-1-6-22-13
Vukovar, 1. lipnja 2022.

 

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za obrtništvo, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 53/22 dana 6. svibnja 2022. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje

 

O B A V I J E S T
o rezultatima pisanog testiranja

 

Na pisanom testiranju, održanom dana 1. lipnja 2022. godine, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:

 

R.br.

Ime i prezime:

Br. bodova:

1.

BOJAN BABIĆ

9,5

2.

TANJA SEGEDI SAMARDŽIĆ

8

 

Temeljem članka 22. stavka 5. ZNS-a, kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu Javnog natječaja dana 1. lipnja 2022., s početkom u 12:00 sati, u prostorijama Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar (ured br. 6., I. kat).

Ova obavijest se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

 

Povjerenstvo
za provedbu Javnog natječaja