R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-02/22-01/10
URBROJ: 2196-1-4-22-7
Vukovar, 16. kolovoz 2022.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, za radno mjesto- Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti,za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmjeh III“, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj web stranici Grada Vukovara, objavljuje

 

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

 

I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Renato Posavčić
2. Velibor Živković

II.

Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u ponedjeljak 22. kolovoza 2022., s početkom u 08,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri.

Pisana provjera traje 60 minuta.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na web stranici Grada Vukovara.

IV.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 11,00 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje te će se istog dana s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju provesti intervju u 12,00 sati u zgradi Grada Vukovara.

V.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

 

Predsjednik Povjerenstva
Dalibor Žigić