R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA: 112-02/22-01/9
URBROJ: 2196-1-4-22-17
Vukovar, 22. kolovoz 2022.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme (8 mjeseci), uz probni rad od dva (2) mjeseca, na radno mjesto - Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh III“, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, objavljenog putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i službenoj web stranci Grada Vukovara, objavljuje

 

OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

 

Na pisanom testiranju održanom 22. kolovoza 2022. godine, od ukupno 10 bodova, kandidat je ostvario sljedeći rezultat:

1. Mihaela Nović – 9,5 bodova.

 

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona, kandidati koji su ostvarili više od 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu oglasa 22. kolovoza 2022., s početkom u 13,00 sati, u prostorijama Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, ured broj 21 (II. kat).

Slijedom gore navedenog razgovoru (intervjuu) može pristupiti sljedeći kandidat:

1. Mihaela Nović

Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i na web stranici grada Vukovara (www.vukovar.hr).

 

Predsjednik Povjerenstva
Dalibor Žigić