KLASA: 112-02/23-01/3
URBROJ: 2196-1-2-23-3
Vukovar, 04. srpnja 2023. godine

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara (uz probni rad od 3 mjeseca sukladno odredbi članka 26. ZSN-a) na radno mjesto:


1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE NA NEODREĐENO VRIJEME - 1 izvršitelj/ica,

 

TEKST NATJEČAJA

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA ZA PRIJAM