Pozivi

JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje štandova, sajamskih kućica i zakup javne površine za sudjelovanje na manifestaciji Advent u Vukovaru 2022.

JAVNI POZIV - za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu prodaje suvenira i svijeća u okviru obilježavanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Vukovara, od 10. listopada 2022. godine (KLASA: 402-06/22-01/67, URBROJ: 2196-1-02-22-2), Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara objavljuje JAVNI POZIV
za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost

Sukladno točki 7. stavak 1. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu (KLASA: 302-01/22-03/1, URBROJ: 2196-1-02-22-1 od 11. srpnja 2022. g.), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu

Za prijavu krajnjih korisnika programa pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama s područja grada Vukovara u projektu „Pokloni mi osmijeh III“ u sklopu Poziva „ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - faza III

ETNO SAJAM 2022. – JAVNI POZIV ZA DODJELU NA KORIŠTENJE ŠTANDOVA I JAVNE POVRŠINE

Raspisuje se Javni poziv za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara. Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara u svrhu obavljanja sportske djelatnosti, u skladu s namjenom sportske građevine.

JAVNI POZIV za upis učenika na dječje ljetovanje na otoku Čiovu u 2022. godini

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u 2022. godini. Javni poziv sadrži 2 mjere. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2021. (od 1. rujna) i 2022. godini.

Javni poziv - energetska obnova obiteljskih kuća.