J A V N I P O Z I V

(ZATVOREN  16.03.2022.)

za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose unapređenju kvalitete proizvoda, proizvodnih procesa i plasmana proizvoda na nova tržišta

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), mjera 2. Širenje na nova tržišta.
Potpore se dodjeljuju projektima zadruga s područja grada Vukovara koji doprinose unapređenju kvalitete proizvoda, proizvodnih procesa i plasmana proizvoda na nova tržišta, s ciljem uspješnog brandiranja proizvoda grada Vukovara te upravljanje imidžem na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Potpore koje se odobravaju i dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti.

Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Javnog poziva mogu se podnositi do 15. ožujka 2022. g.

Zahtjevi s naznakom „Zahtjev za dodjelu bespovratnih potpora projektima zadruga koji doprinose unapređenju kvalitete proizvoda, proizvodnih procesa i plasmana proizvoda na nova tržišta – NE OTVARATI“ se podnose neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

GRAD VUKOVAR,
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

 

Obrasci:

Javni poziv
Zahtjev
Obrazac proračuna
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Izvještajni obrazac o izvršenom programu/projektu