JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA U SVRHU PODIZANJA KVALITETE

TURISTIČKE PONUDE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA 2024. GODINU

Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara koji se bave djelatnošću iz područja turizma i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u turizmu za 2024. godinu. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2024. godini.

Minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 200,00 eura.
Iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 70% prihvatljivih troškova a maksimalno do 2.000,00 eura.
Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Vukovara u ukupnom iznosu od 67.000,00 eura.

Javni poziv je otvoren od 19. lipnja do utroška proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 67.000,00 eura, a najkasnije do 19. srpnja 2024. godine.

Javni poziv i obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na web stranici Grada Vukovara; www.vukovar.hr ili u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar (1. kat, ured br.5).

 

PRILOZI:

  1. JAVNI POZIV
  2. Obrazac zahtjeva
  3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
  4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  5. Tablični prikaz troškova za MJERU 1
  6. Tablični prikaz troškova za MJERU 2
  7. Tablični prikaz troškova za MJERU 3
  8. Izvještajni obrazac (dostavlja se nakon realizacije predračuna/ponude)