Civilno društvo

pic 01Povodom uskrsnih blagdana i ove je godine UZOSIO ''Golubica'' Vukovar darivala prigodnim darovima korisnike poludnevnog boravka, organiziranog stanovanja te zaposlenike.
Ovim putem se još jednom svi zahvaljujemo !

pic 01Korisnici UZOSIO Golubica Vukovar su zajedno sa svojim voditeljima i ove godine pred Uskrs sudjelovali su u izlaganju i prodaji svojih radova.

pic 01U okviru projekta «Lokovolontira» koji za cilj ima doprinijeti sustavnom razvoju volonterstva u gradu Vukovaru, PRONI Centar je 31. ožujka organizirao volontersku akciju u suradnji s dječjim vrtićem Vukovar 2, „Radost" iz Vukovara.

pic 01Dana 31. ožujka 2015. godine Info centar za mlade Vukovar održao je Putujuću informiraonicu o temi volontiranja.

pic 06Sudionici projekta Mladi ujedinjeni u miru iz Tuzle, Srebrenice, Gornjeg Vakufa-Uskoplja i Sombora posjetili su prijatelje iz Vukovara i proveli vikend u upoznavanju grada i ugodnom druženju.

pic 0125. i 26.03. u prostoru Hotela Lav u Vukovar, a u sklopu projekta ''Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih usluga'', održane su dvodnevne edukacije za organizacije civilnog društva koji skrbe o osobama s invaliditetom ili djeluju u korist osoba s invaliditetom iz Vukovarsko-srijemske županije.

Udruga osoba s invaliditetom VUKA Vukovar obilježila je Nacionalni dan invalida rada Hvatske, 21. Ožujka 2015.

pic 01Zahvaljujući donaciji Ministarstvu socijalne politike i mladih, donaciji Grada Vukovara te partneru i donatoru Vukovarsko-srijemskoj županiji, invalidne osobe su obilježile Međunarodni dan žena po uzoru na Klaru Zetkin kako se obilježavalo 1910. godine.

pic 01Poslije sjednice Nadzornog i Glavnog odbora, 20. ožujka 2015. godine održana je IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem ''Golubica'' Vukovar.

pic 01Poslovni suradnici, Alen Kailer i Mato Bungić, donirali su Udruzi za osobe s intelektualnim oštećenjem ''Golubica'' Vukovar TV prijamnik. Uz dogovor o daljnjoj suradnji,posjetili su korisnike u stambenoj zajednici i u poludnevnom boravku te im se zahvalilo uz prigodan poklon.