Veleučilište Lavoslava Ružičke u okviru obilježavanja 15. godišnjice završetka mandata UNTAES-a i mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja, organiziralo je tribinu pod nazivom „Dan mira u Vukovaru – prilozi za suočavanje mladih s budućnošću".

Uvodno izlaganje dali su Danijela Stanković zamjenica gradonačelnika Vukovara i dr. sc. Kruno Kardov sociolog Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Na tribini se uz aktivno sudjelovanje studenata i profesora veleučilišta raspravljalo imaju li mladi Vukovarci neprestanu dvojbu „ostati ili otići", utječu li na odluku mladih iskustva nedavne prošlosti i kakav bi Vukovar u budućnosti bio po mjeri mladih.