{gallery}2016/01/12/01{/gallery} Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o ustupanju radova, potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa ponuditeljem GRADNJA d.o.o iz Osijeka, na Pojačanom održavanju nerazvrstane ceste – Ulica Stjepana Supanca.

Vrijednost radova iznosi 1.036.403,52 kn sa PDV –om, a rok završetka ugovorenih radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.
Projektom je predviđena cesta sa kompletnom novom kolničkom konstrukcijom, sa uređenjem temeljnog tla, izradom nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala i izradom nosivog sloja od mehaničkog stabiliziranog drobljenog kamenog materijala i izradom nosivog i habajućeg sloja, novim sustavom zatvorene oborinske odvodnje te novom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom. Ukupna prometna površina ceste koja se uređuje iznosi 2.212,00 m2 i nogostupa 471,00 m2.

„Na zadovoljstvo građana, u suradnji sa višegodišnjim partnerom, tvrtkom GRADNJA d.o.o. iz Osijeka po završetku radova Sajmište će dobiti kompletno obnovljenu prometnicu" rekao je gradonačelnik Ivan Penava istaknuvši kako mu je zadovoljstvo već u ranim danima 2016. godine nastaviti sa pričom koja je prethodne godine započela.