Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

pic 04U organizaciji grada Vukovara u zgradi poduzetničkog inkubatora u Gospodarskoj zoni Vukovar održana je edukacija o upravljanju sportskim objektima

pic 01U prigradskom naselju Lipovača svečano je otvoreno četvrto po redu dječje igralište na području grada Vukovara.

pic 01Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i direktor gradske tvrtke Tehnostan d.o.o. Kristijan Lovrenščak obišli su zgrade na adresi Hrvatskog zrakoplovstva od kućnog broja 41 do 51 koje su sa stare kotlovnice na lož ulje spojene na toplanu Borovo naselje.

Potpisan je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Dragutina Renarića i Ulici Josipa Runjanina.

pic 01Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Goran Martinović obišli su završene radove na obnovi lođa zgrade na Trgu Republike Hrvatske 3.

pic 06Započinju radovi na konstruktivnoj sanaciji mauzoleja obitelji Eltz u ulici 204. vukovarske brigade u Vukovaru.

pic 01U tijeku su radovi na sanaciji i zatvaranju dijela odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru.

pic 08Grad Vukovar je na dječjem igralištu u ulici Dragutina Renarića u gradskom naselju Sajmište zamijenio stara i pokidana igrala te uredio okoliš.

pic 06Otvorene dvije sanirane ulice u kojima je prethodno izgrađena nova kanalizacija.

pic 01Tvrtka JANAF donirala 124.500 kuna za izgradnju dječjeg igrališta u Orahovičkoj ulici