Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

pic 01U Vilamouri, Portugal, održan je šesti po redu sastanak sedam partnera EU projekta „n0e-sport" – Nerly Zero-Energy Sports Facilities. U ime Grada Vukovara, na sastanku je sudjelovao Ivan Veber, ing.el., stručni suradnik za energetsku učinkovitost.

pic 01Sanirana javna rasvjeta dijela Dalmatinske i Slavonske ulice u Lipovači

pic 01Završena izgradnja dijela II. faze potporno-obložnog zida u ulici Stjepana Radića

pic 01U okviru uređenja Vijenca Ruđera Boškovića izvedeni su radovi na komunalnoj infrastrukturi (priključci vode, kompletna oborinska i fekalna odvodnja, sanacija pješačkih staza, uređenje zelene površine, izgradnja fontane).

pic 01Izrada projektne dokumentacije za izgradnju turističko tematske šetnice ispod Franjevačkoga samostana u Vukovaru

pic 11Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava potpisao je Ugovor o izgradnji dijela nerazvrstane ceste uz buduću tržnicu u Vukovaru s tvrtkom Gradnja d.o.o. iz Osijeka.

pic 01Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava na konferenciji za medije detaljno je predstavio projekt regulacije pet kilometara desne dunavske obale u Vukovaru i urbanističkog uređenja prirječja na području Vukovara.

pic 01Potpisani su ugovori o nabavi i ugradnji urbane opreme koja se sastoji od 126 klupa, 50 koševa za smeće i 8 spiralnih stalaka za bicikle te 87 stupova javne rasvjete s rasvjetnim tijelima za šetnicu uz Dunav

pic 01Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i predstojnik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar otvorili su radove na obnovi i izgradnji višestambenih objekata u ulici Ive Lole Ribara 2-8 i 10-6 u Borovu Naselju.

pic 01Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček svečano su otvorili cestu koja spaja ulice Dvanaest redarstvenika, Dr. Ante Starčevića i Domovinskog rata u Borovu Naselju.