Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

pic 01Započela je obnova zgrade u Ulici Blage Zadre 196 i 196a u sklopu energetske učinkovitosti te su tom prilikom radove obišli zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Marijan Pavliček i pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Goran Martinović.

pic 02Zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Marijan Pavliček i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Goran Martinović obišli su Ulicu Kneza Domagoja u Borovu Naselju nakon završenih radova u sklopu Projekta Vukovar.

pic-01U sklopu održavanja javne rasvjete na području grada Vukovara izvršena je sanacija javne rasvjete u dijelu Ulice kralja Zvonimira,  od raskrižja sa Ulicom Hrvatskog zrakoplovstva do dječjeg vrtića u Borovo naselju.

pic 01Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i direktor tvrtke Tehnostan Kristijan Lovrenščak obišli su radove na povećanju energetske učinkovitosti stambenih objekata u Ulici Vile Velebita 166-166 A u Vukovaru. Nositelj projekta je tvrtka Tehnostan.

pic-01U sklopu održavanja javne rasvjete izvršena je sanacija javne rasvjete u Ulici kardinala Alojzija Stepinca od rijeke Vuke do skretanja za autobusni  kolodvor i Ulice J.J. Strossmayera od raskrižja sa Ulicom Antuna Bauera-Paje do Hrvatskog doma.

pic 01Zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Marijan Pavliček i pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Goran Martinović otvorili su saniranu prometnicu u Ulici Cvjetno naselje na Sajmištu.

pic 03Radi se o sanaciji lođa koje su zbog loše obnove propuštale vodu u stambene objekte tijekom kišnih razdoblja.

pic 03Igrališta koja su opremljena košarkaškim koševima, malim golovima za nogomet te stolovima za stolni tenis nalaze se u Orahovičkoj ulici, u ulici Stjepana Supanca, Velebitskoj, u ulici Široki put, na Lušcu, u Lipovači te u Sotinu u Ulici Kardinala Alojzija Stepinca.

pic 01Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček otvorili su saniranu ulicu Stjepana Supanca na Sajmištu u Vukovaru.

pic-01Započeli radovi na izgradnji nove gradske tržnice na Olajnici u Vukovaru