Natječaji

Ravnateljica OŠ J. Matoša raspisuje Natječaj za popunu rad. mj. iz Projekta: Učitelj (Teacher; Projekt: "Equality, Respect, Rights=Social Satisfaction") ; jedan izvršitelj/ica; na nepuno rad. vr.(20 sati tjedno) na određeno do 31.01.2023.g.(zamjena)

OŠ MITNICA - Najtečaj - UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora - BIC Vukovar

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 4. i 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/74, URBROJ: 2196-1-02-22-13 od 22. ožujka 2022. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 4. i 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/66, URBROJ: 2196-1-02-22-8 od 15. ožujka 2022. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj

NATJEČAJ za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

NATJEČAJ za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Predmet javnog natječaja je zakup dijela poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, na području katastarskih općina Vukovar, Borovo naselje, Sotin i Lipovača, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vukovar predviđeno za zakup ili za povrat.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja za zakup daju se u zakup javnim natječajem na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje, a površine koje su Programom raspolaganja predviđene za povrat daju se u zakup javnim natječajem na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu.

Natječaj za popunu radnog mjesta: Učitelj edukacijski rehabilitator na određeno, nepuno rad. vrijeme (nastava u kući - Borovo, 12,5 sati nastave tjedno prema određenom nastavnom planu i programu) i to najdulje do kraja nastavne godine 2021/2022.

Kratki:
Natječaj za popunu radnog mjesta: Učitelj edukacijski rehabilitator - na određeno, nepuno radno vrijeme (nastava u kući - Vukovar; 11,5 sati nastave tjedno prema određenom nastavnom planu i programu) i to najdulje do kraja nastavne godine 2021./2022