Natječaji

RANG-LISTA KANDIDATA - Viši stručni suradnik za provedbu dokumenata prostornog uređenja

Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, na radno mjesto viši stručni suradnik za provedbu dokumenata prostornog uređenja – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama br. 39/24 dana 3. travnja 2024. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, nakon provedenog pisanog testiranja kandidata, objavljuje REZULTATE PISANOG TESTIRANJA u sklopu prethodne provjere znanja i sposobnosti

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - Viši stručni suradnik za razvoj sustava unutarnjih kontrola i računovodstvo

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Grad Vukovar, radi provođenja aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh IV“ u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, na radno mjesto: Radnik/ca za pomoć u kući.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos vježbenika/ce, radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za poslove gradonačelnika u Upravnom odjelu za opće poslove, u Gradu Vukovaru, na određeno vrijeme objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, na radno mjesto viši stručni suradnik za provedbu dokumenata prostornog uređenja – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, objavljen u „Narodnim novinama br. 39/24 dana 3. travnja 2024. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr, objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci , uz probni rad od dva (2) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjelu za društvene djelatnosti na radno mjesto - Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmijeh – IV, nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, utvrdilo je rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci , uz probni rad od dva (2) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjelu za društvene djelatnosti na radno mjesto – Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmijeh – IV"  objavljuje obavijest o rezultatima pisanog testiranja 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci , uz probni rad od dva (2) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjelu za društvene djelatnosti na radno mjesto - Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh – IV, nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, utvrdilo je rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova

Rang lista kandidata prijavljenih na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u Grad Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, na radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina