Natječaji

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene do povratka službenice sa rodiljnog dopusta, uz probni rad od dva mjeseca u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja (1 izvršitelj/ica)

Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19 ), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2022./2023.

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  NATJEČAJ za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda

Natječaj za radno mjesto učitelja/ce klasičnog baleta.

Pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu raspisuje  JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za financije i nabavu - Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo (1 izvršitelj/ica)

Natječaj za popunu radnog mjesta: Učitelj edukacijski rehabilitator na određeno, puno radno vrijeme; 1 (jedan) izvršitelj/ica.

Natječaj za popunu radnog mjesta: Učitelj edukacijski rehabilitator, na neodređeno, puno radno vrijeme; 6 (šest) izvršitelja/ica.

OŠ NIKOLE ANDRIĆA - Natječaj za učitelja engleskog jezika (nastava po modelu „A“, na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

OŠ NIKOLE ANDRIĆA - Natječaj za učitelja njemačkog jezika (nastava po modelu „A“, na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)

NATJEČAJ za prodaju vanbrodskog motora u vlasništvu Turističke zajednice grada Vukovara