Natječaji

Kratki:
Natječaj za popunu radnog mjesta: Učitelj edukacijski rehabilitator - na određeno, nepuno radno vrijeme (nastava u kući - Vukovar; 11,5 sati nastave tjedno prema određenom nastavnom planu i programu) i to najdulje do kraja nastavne godine 2021./2022

Temeljem odredbe članka 68. i članka 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke KLASA: 944-06/22-01/1, URBROJ: 2196-1-02-22-6 od 03. ožujka 2022. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

OŠ ANTUNA BAUERA - Natječaj- Spremačica

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II- Natječaj - pedagog

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice harmonike

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice gitare

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice suvremenog plesa

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice flaute

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice violine

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice klavira