Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto - Viši referent za graditeljstvo

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke KLASA: 372-08/24-01/1, URBROJ: 2196-1-02-24-2 od 22. siječnja 2024.godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

OŠ ANTUNA BAUERA: Natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku

OŠ ANTUNA BAUERA: Natječaj za učitelja engleskog jezika

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo raspisuje...

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću  RANG-LISTU KANDIDATA

Ravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar objavljuje Natječaj za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi - Broj pomoćnika u nastavi: 1 - Mjesto rada: Osnovna škola Blage Zadre, Marka Marulića 2, Vukovar

Ravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar raspisuje Natječaj za popunu radnog mjesta Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, zamjena za zaposlenicu koja koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, najduže do 21.6.2024. godine

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši referent za odnose s javnošću, na određeno vrijeme, u Upravni odjel za gospodarstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 3/24 dana 5. siječnja 2024. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, utvrđuje i objavljuje RANG LISTU KANDIDATA prema ukupnom broju bodova

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši referent za odnose s javnošću (vježbenik), na određeno vrijeme od 12 mjeseci, u Upravni odjel za gospodarstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj: 3/2024 dana 5. siječnja 2024. godine i na službenim web-stranicama Grada Vukovara: www.vukovar.hr, objavljuje Obavijest o rezultatima pisanog testiranja