Natječaji

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice klavira

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice informatike u razrednoj nastavi

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice matematike

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice informatike u predmetnoj nastavi

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice informatike u razrednoj nastavi

NATJEČAJ - Dječji vrtić Vukovar I - domar

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst i 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 17.

Na temelju odredbe članka 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke KLASA: 320-01/22-01/2, URBROJ: 2196-1-02-22-2 od 17. veljače 2022.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika/-ce radi osposobljavanja za obavljanje poslova viši referent za obrazovanje, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i branitelje, objavljuje...