Natječaji

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Siniše Glavaševića.

Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića.

Grad Vukovar raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara

RANG-LISTA KANDIDATA, viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje

Na temelju odredbe članka 20. stavka 4. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu na radno mjesto viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme– 1 izvršitelj/ica, objavljenog u ″Narodnim novinama″ broj 75/23 dana 07. srpnja 2023. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara, objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Na inicijativu Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Vukovara, a po iskazanom interesu i dodatnim upitima o prodaji, Grad Vukovar Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu raspisuje Natječaj za prodaju Turističkog vlaka.

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu raspisuje natječaj za radno mjesto.

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda.

Jedan izvršitelj za rad na neodređeno radno vrijeme.

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, temeljem Odluke broj 16-23/02 od 20.04.2023. godine, raspisuje Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

- jedan izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od pet (5) godina