Natječaji

Jedan izvršitelj za rad na neodređeno radno vrijeme.

Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe, temeljem Odluke broj 16-23/02 od 20.04.2023. godine, raspisuje Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

- jedan izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od pet (5) godina

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata, na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo objavljuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova za radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata...

OŠ NIKOLE ANDRIĆA, natječaj spremač/ica

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 59/2023, dana 02. lipnja 2023. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, raspisuje  Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme

OŠ JOSIPA MATOŠA: Natječaj za popunu radnog mjesta: Stručni suradnik knjižničar

OŠ SINIŠE GLAVAŠEVIĆA: Natječaj za radno mjesto KUHAR/ICA, neodređeno radno vrijeme

DV VUKOVAR II: NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICA, određeno nepuno radno vrijeme

OŠ ANTUNA BAUERA: NATJEČAJ KUHAR/ICA, na neodređeno puno radno vrijeme