Pozivaju se poljoprivrednici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara u 2022. godini. Javni poziv sadrži 11 mjera kojima se sufinancira 50% prihvatljivih troškova povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji te sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda. Najveći iznos koji korisnik može ostvariti iznosi 50.000,00 kuna, a minimalan iznos prihvatljivih troškova potpore ne može biti manji od 1.000,00 kn. Bespovratnim potporama sufinanciraju se prihvatljivi troškovi nastali od 27. travnja 2021. (od dana zatvaranja Javnog poziva za 2021.godinu), a potpore je moguće ostvariti i temeljem ponuda. Javni poziv je otvoren do 15. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja osiguranih proračunskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Javni poziv i obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na web stranici Grada Vukovara; www.vukovar.hr ili u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar (1. kat, ured 5).

 1. M-1-Nabava mehanizacije, plastenika, staklenika i opreme u poljoprivrednoj proizvodnji
 2. M-2-Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, sustava zaštite od tuče i sustava za zasjenjivanje
 3. M-3-Osiguranja stoke i objekata za stoku
 4. M-4-Očuvanje i povećanje pčelinjeg fonda
 5. M-5-Nabava voćnih sadnica i loznih cijepova, te sjemena i presadnica u proizvodnji povrća, cvijeća, aromatičnog, ljekovitog bilja i medonosnog bilja
 6. M-6-Edukacija i stručno usavršavanje poljoprivrednika
 7. M-7-Analiza tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina
 8. M-8-Nabava rasplodne stoke i peradi
 9. M-9-Priprema projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH
 10. M-10-Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda
 11. M-11-Potpora za marketinške aktivnosti
 12. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 13. Izvještajni obrazac