Dana 13. svibnja 2016. godine objavljuje se trajni Javni poziv za iskazivanje interesa za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vukovar – BIC, koji će biti otvoren do zakupa svih lokala Poduzetničkog inkubatora Vukovar. Javni poziv te popis pripadajuće dokumentacije u okviru poziva može se naći na stranicama: www.vura.hr, www.bic-vukovar.hr i www.vukovar.hr.

U okviru Poduzetničkog inkubatora potencijalnim stanarima nudi se pred – inkubacijski prostor, inkubacijski prostor, virtualni inkubator te usluga coworkinga.

Prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Poduzetnički inkubator Vukovar, Gospodarska zona 15, 32000 Vukovar.

Odluku o davanju na korištenje usluga i poslovnog prostora Inkubatora, donosi Povjerenstvo ocjenom zaprimljenih prijava na trajno otvoreni Javni poziv prema definiranom Pravilniku za ocjenjivanje prijava, svakih 20 dana od objave poziva.

Odluka Povjerenstva o prijavi Prijavitelja bit će dostavljena pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

 

DOKUMENTACIJA:

1. Trajni javni poziv
2. Pravilnik o ocjenjivanju prijava za ulazak u Poduetnički inkubator Vukovar
3. Cjenik usluga BIC
4. Odluka o korištenju poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora Vukovar
Obrazac 1. - Zahtjev za prijem u poduzetnički inkubator - BIC
Obrazac 2. - Zahtjev za prijem u virtualni inkubator
Obrazac 3. - Poslovni plan
Obrazac 4. - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_BIC
Obrazac 5. - Izjava o prihvaćanju uvjeta za prijem_BIC