Udruge

Posljednja radionica predviđena projektom "Mjesto za Sve"

pic 09Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar ugostila je predstavnike i članove Matice umirovljenika Peščenica Zagreb i Gradske matice umirovljenika Zagreb.

pic 01Putujuća informiraonica u sklopu Tjedna cjeloživotnog učenja, na temu "Volontiranje kao oblik cjeloživotnog učenja".

pic 02Edukacija o menadžmentu volontera za OCD-e koje pružaju socijalne usluge

pic 04Na održanom Sajmu poslova u Vukovaru po drugi puta sudjelovala je i UZOSIO Golubica Vukovar.

20150921 171410Izložba "VUKOWAR 87 DANA BOLI I PATNJE".

pic 03Svi dionici su zadovoljni i nakon dobrog perioda, novih pobjeda, čekamo novi projekt za drugu djecu s liste čekanja, kojoj je vrijeme zapravo neprijatelj.

pic 09Udruga odgajatelja Terina na sportskim susretima u Čakovcu osvojila drugo mjesto

pic 11Sportske i društvene igre u Udruzi Paloma

pic 02Održana dvodnevna radionica "Samozastupanje i samoodređenje" koja se provodi u sklopu projekta ''Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga''