Udruge

pic 01Radionice "Rastimo zajedno Plus"

 pic 04„Blaženi milosrdni srcem, oni će Boga gledati" - XII susret osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

pic 01U razdoblju od 20. do 22. listopada 2015.godine, u Puli je održan nastavak trodnevne edukativne radionice „Edukacija o menadžmentu volontera za OCD-e koje pružaju socijalne usluge" – Modul 2. na kojoj je prisustvovala i Golubica Vukovar.

pic 02Održan je sastanak vezan uz uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga.

pic 02Izlet u Konjički klub Dunavski raj.

pic 06Lions klub Vukovar je u povodu Međunarodnog dana bijelog štapa organizirao II Međunarodni turnir u pikadu za slijepe osobe.

pic 04U Vukovaru je održana trodnevna radionica "Osobno usmjereno planiranje"

 

pic 07Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „GOLUBICA" Vukovar, sudjelovala je na VI. Olimpijadi starih sportova za osobe s intelektualnim teškoćama za 2015. godinu.

Posljednja radionica predviđena projektom "Mjesto za Sve"

pic 09Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar ugostila je predstavnike i članove Matice umirovljenika Peščenica Zagreb i Gradske matice umirovljenika Zagreb.