Upravni odjel za gospodarstvo

Provedbeni program temelj je planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata.

Imenovanje radne skupine za provođenje postupka izrade Provedbenog programa Grada Vukovara.

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje poslova strateškog planiranja.

Grad Vukovar prepoznao je važnost ovog projekta za razvoj vukovarskog turizma.

Prva je to punionica meda na području Vukovarsko-srijemske županije.

Cilj projekta je podići kvalitetu života stanovnika kroz jačanje turističke ponude.

Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za isporuku prihvatljivih proizvoda školama.

Apeliramo na građane da u slučaju susreta s divljači ne postupaju na vlastitu odgovornost.

Na ovaj način dodatno se potiče i promovira domaća proizvodnja.

Riječ je o projektu međunarodne suradnje koji se provodi još od 2014. godine.