Upravni odjel za gospodarstvo

Vukovarski obrtnici ukazali su na probleme povećanja cijena energenata.

28. travnja 2022. godine s početkom u 9:00 sati, Gradska vijećnica Grada Vukovara.

Gradonačelnik Penava posjetio je tvrtku Medical Intertrade.

Vukovar bilježi kontinuirani rast broja radnih mjesta.

Predstavnici Grada Vukovara održali su 1. sjednicu Partnerskog vijeća Urbanog područja Vukovar.

Od veljače do studenog izvodit će se radovi vezani za melioracijsku odvodnju na području Vukovara.

Grad Vukovar poticajnim mjerama aktivno sudjeluje u razvoju pčelarstva.

Vukovar ove godine bilježi 20 godina od uplovljavanja prvog kruzera!

U Gradu Vukovaru održan je sastanak na temu prava potrošača.

Zajednica okuplja 21 udrugu turističkih vodiča iz svih regija Hrvatske.