Upravni odjel za gospodarstvo

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje poslova strateškog planiranja.

Grad Vukovar prepoznao je važnost ovog projekta za razvoj vukovarskog turizma.

Prva je to punionica meda na području Vukovarsko-srijemske županije.

Cilj projekta je podići kvalitetu života stanovnika kroz jačanje turističke ponude.

Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za isporuku prihvatljivih proizvoda školama.

Apeliramo na građane da u slučaju susreta s divljači ne postupaju na vlastitu odgovornost.

Na ovaj način dodatno se potiče i promovira domaća proizvodnja.

Riječ je o projektu međunarodne suradnje koji se provodi još od 2014. godine.

Riječ o najnovijoj mjeri Grada Vukovara usmjerenoj poticanju gospodarstva.

Obilježavanju 90. godišnjice postojanja nazočio je zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Filip Sušac.