Upravni odjel za gospodarstvo

Od veljače do studenog izvodit će se radovi vezani za melioracijsku odvodnju na području Vukovara.

Grad Vukovar poticajnim mjerama aktivno sudjeluje u razvoju pčelarstva.

Vukovar ove godine bilježi 20 godina od uplovljavanja prvog kruzera!

U Gradu Vukovaru održan je sastanak na temu prava potrošača.

Zajednica okuplja 21 udrugu turističkih vodiča iz svih regija Hrvatske.

Kvaliteta turističke ponude u Vukovaru ocijenjena je s visokih 93.41 posto u 2021. godini!

Usvojen je Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća te je raspravljeno o aktualnim pitanjima.

Dodijeljene su plakete obrtnicima koji u Vukovaru posluju 10, 15, 20, 25 i 30 godina.

Strategija će pružati temelje za još bolji dijalog između Grada Vukovara i gospodarstvenika.

Sve je više gostiju koji posjećuju i žele posjetiti Vukovar!