Upravni odjel za gospodarstvo

Predstavljen najnoviji Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora, prvi ovoga karaktera, namijenjen poticanju startup poduzetništva na području Grada Vukovara.

Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), i točke 7 Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu od 16. veljače 2021. g., gradonačelnik Grada Vukovara donosi O D L U K U o privremenoj obustavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. godinu

Do kraja godine 50 zaposlenih.

Novi Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2021. g

Sukladno obavijesti izvođača radova Vuka d.d., u vremenskom razdoblju veljača – studeni 2021. godine izvodit će se radovi na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju na području grada Vukovara, prema priloženoj preglednoj karti kanalske mreže.

Potpore do 30.000 kuna

Čak 1000 radnih mjesta više od 2014.

Četvrti program bespovratnih potpora u gospodarstvu i mjere oslobođenja povodom drugog vala epidemije koronavirusa

 Do 30.000 kuna po ugostiteljskom objektu

Rad ugostiteljskih objekata za dane 17. i 18. studenoga 2020.