Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

U gradskoj vijećnici Grada Vukovara upriličeno je potpisivanje Ugovora za tri projekta izgradnje i sanacije javne rasvjete na području grada Vukovara.

Nastavljaju se brojna ulaganja u komunalnu infrastrukturu Grada Vukovara, a ovoga puta radovi su obuhvatili područje Vijenca Ruđera Boškovića u gradskoj četvrti Borovo Naselje.

Temeljem čl. 51. st. 1. toč. 1. Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) te čl. 34. i čl. 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) komunalni redar Grada Vukovara d o n o s i Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku uklanjanja ruševine sa k.č. 301, broj. zk. ul. 392 k.o. Sotin.

Uređene su prometne i pješačke površine na Trgu Slavija, čime je podignuta kvaliteta i sigurnost prometne komunikacije.

Polaganjem kamena temeljca svečano su otvoreni radovi na izgradnji treće višestambene zgrade u Vukovaru, neposredno pored novoizgrađenih modernih zgrada u Ulici Ive Tijardovića.

pic 01Još jedan iskorak u unaprjeđenju cestovne infrastrukture na području grada Vukovara čini i rekonstruirani odvojak Ulice Vlahe Bukovca, na Sajmištu, realiziran još jednom uspješnom suradnjom Grada Vukovara i gradske tvrtke Komunalac d.o.o.

pic 01U gradskoj vijećnici Grada Vukovara potpisan je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Ulici Ive Tijardovića, s tvrtkom Osijek-Koteks d.o.o. iz Osijeka.

pic 01Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, sa suradnicima te rukovoditelj poslovne jedinice Osijek, Hrvatske ceste d.o.o., Goran Martinović, obišli su rekonstruiranu državnu cestu D2 u Vukovaru - Kudeljarsku ulicu i Ulicu Priljevo.

pic 05Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava otvorili su radove na uređenju rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara. Riječ je o šestoj poddionici ukupne vrijednosti 6,2 milijuna kuna, dok je planirana vrijednost cjelokupne investicije uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara 57.195.082,81 kn.

pic 06Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i direktor gradske tvrtke Tehnostan d.o.o. Kristijan Lovrenščak obišli su solarni park koji će toplinskom energijom snabdijevati centralni toplinski sustav putem kojeg će stanovnici stambenih objekata gradske četvrti Borovo naselje dobivati toplu vodu i toplinsku energiju.