Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

pic 01Postavljanje svjetlosne prometne signalizacije na pješačkim prijelazima na području grada Vukovara

Trajekt „Golubica", dar Kraljevine Nizozemske, 30. lipnja 2013. godine prestao je s plovidbom Dunavom kojom je povezivao Grad Vukovar i Općinu Bač. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju značio je i prestanak primjene Sporazuma o pograničnom prometu iz 1997. godine s obzirom da nije bio u skladu sa zakonodavstvom EU.

pic 01U subotu 28. ožujka 2015. godine od 20:30h do 21.30h Grad Vukovar ugasio rasvjetu vukovarskoga vodotornja i šetnice uz rijeku Vuku u sklopu akcije Sat za planet Zemlju.

Temeljem točke 6. javnog natječaja za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Vukovara u sufinanciranju programa „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u Gradu Vukovaru", a na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, Gradonačelnik Grada Vukovara donosi:
ODLUKU O DODATKU I. ODLUKE O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA ZA POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Obavijest o Odluci da se Studija o utjecaju na okoliš nadogradnje i elektrifikacije željezničke pruge Vinkovci-Vukovar (1. faza) upućuje na ponovnu javnu raspravu

Grad Vukovar podržao inicijativu Sat za planet Zemlju na način da će u subotu 28. ožujka od 20:30h do 21:30h ugasiti javnu rasvjetu šetnice uz rijeku Vuku i rasvjetu vodotornja.