Financiranje udruga

Godišnji plan javnih natječaja Grada Vukovara za 2017. godinu

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu
namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2017. godini

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.

ODLUKA o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama ili ustanovama u području sporta od interesa za Grad Vukovar

Obavijest predstavnicima udruga - korisnicima financiranja u 2016. godini

Obavijest udrugama za financijska izvješća za 2016. godinu iz područja društvenih djelatnosti - nadopuna.

Javno izvješće o dodjeljenim jednokratnim financijskim sredstvima ustanovama i udrugama u području sporta