Financiranje udruga

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Odluku o početku postupka realizacije programa "18. studenoga - Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991."

Podsjetnik neprofitnim organizacijama o obvezi dostavljanja financijskih izvještaja

Na temelju točke II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture (KLASA:402-01/16-01/7, URBROJ:2196/01-02-16-1 od 21. ožujka 2016. Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara 21. ožujka 2016. godine donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

Na temelju članka II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama području sporta, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar (KLASA:402-03/16-01/1, URBROJ:2196/01-02-16-1 od 8. ožujka 2016. Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

Udruge koje ne pošalju svoja izvješća neće biti financirane sve dok ne izvrše svoje obveze.

Povjerenstvo za procjenu prijava 2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar imenovano Odlukom gradonačelnika obavještava udruge o rezultatima ocjene prijava.

Povjerenstvo za provedbu 2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru imenovano Odlukom gradonačelnika (KLASA:022-05/15-01/12, URBROJ:2196/01-02-15-1 od 29. listopada 2015. godine) izvršilo je provjeru propisanih uvjeta II. Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture u gradu Vukovaru