Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

Prijedlozi za ime mosta Preko rijeke Vuke u Vukovaru - Dar grada Rijeke gradu Vukovaru

U okviru projekta "Zemlja je naše blago" učenici Osnovne škole Josipa Matoša iz Vukovara ugostili su ovih dana u našem gradu prijatelje, učenike ŠOSO Milan Petrović iz Novog Sada.

pic 01 tnMinistar branitelja Predrag Matić u Vukovaru održao tribinu u cilju što kvalitetnije pripreme osnivanja javne ustanove kojom će se dugoročno riješiti upravljanje i održavanje objekata izgrađenih na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i slavu stradalima tijekom Domovinskog rata.

pic 01 tnGradonačelnik Željko Sabo na medijskoj konferenciji govorio o prihvaćanju njegovih amandmana na tri zakona kojima se omogućuje otkup stanova na području Vukovara kao i na svim područjima posebne državne skrbi pod uvjetima pod kojima su nekad otkupljivani društveni stanovi.

pic 01 tn"Vukovar na dlanu" je među prvim mobilnim aplikacijama takvog tipa u Hrvatskoj i primarno je namijenjena turistima i posjetiteljima kako bi se što lakše snašli u gradu i što bolje uživali u turističkim ponudama.

pic 01 tnGrad Vukovar u suradnji s udrugama, školama i veleučilištem održao akciju Zelena čistka 2013. u kojoj je s divljih odlagališta uklonjeno oko 30 tona različitog otpada!

pic 01 tnPovodom održavanja akcije „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš" jučer, 18. travnja je održana konferencija za medije u Gradskoj upravi grada Vukovara.

Vlada je na sjednici 18. travnja dala prethodnu suglasnost za prihvaćanje amandmana na tri zakona kojima se omogućuje otkup stanova na području Vukovara, kao i na svim područjima posebne državne skrbi, pod uvjetima pod kojima su nekad otkupljivani društveni stanovi.

pic 01 tnGradonačelnik Vukovara Željko Sabo razgovarao je danas sa Danielom Karagjozosku,veleposlanicom Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj.

Zadarska županija organizator je današnje Nacionalne koordinacije zaštite i spašavanja županija i gradova u RH, u čijem radu sudjeluje i predstavnik grada Vukovara Željko Pinjuh, zamjenik gradonačelnika.