Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

pic 02Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava sa suradnicima je obišao sanirane zgrade i razgovarao sa stanarima.

pic 10Novi izgled središta grada u okviru uspješne priče o boljem Vukovaru.

pic 01Grad Vukovar u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Fondom za obnovu i razvoj grada Vukovara uspješno je završio „Program povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u gradu Vukovaru" Dodatak I.

pic 09Završeni su radovi na Trgu žrtava fašizma.

pic 05Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava sa suradnicima obišao je završene radove na Lipovačkom putu.

pic 02Potpisan Ugovor o izvođenju radova na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste ulica Cvjetno naselje.

pic 03Počinju radovi na sanaciji javne rasvjete u ulici Franje Kuhača i Kneza Višeslava u Vukovaru.

pic 02Potpisan Ugovor o izvođenju radova na pojačanom održavanju nogostupa i priključaka na komunalnu infrastrukturu-Vijenac Ruđera Boškovića u Borovu Naselju.

pic 05Počinje sanacija pješačkog mosta "Jean-Michel Nicolier" u centru grada

pic 01Radovi na Trgu žrtava fašizma.