Tajništvo

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 14. rujna 2021. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 21. srpnja 2021. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.

Sjednica će se održati 16. lipnja 2021. godine.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. ožujka 2021. (utorak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. veljače 2021. (utorak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 22. prosinca 2020. (utorak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. listopada 2020. (SRIJEDA), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. listopada 2020. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 9. rujna 2020. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 23. lipnja 2020. (utorak), s početkom u 8.00 sati.