Natječaji

Gradonačelnik raspisuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Grada Vukovara "Pokloni mi osmijeh - II" u razdoblju od 12 mjeseci za 55 radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio je Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - savjetnik za graditeljstvo.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16 i 5

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska radi obavljanja trgovine na malo na određenim lokacijama u gradu Vukovaru.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Savjetnik za graditeljstvo (2 izvršitelja)

Pročelnik U.o. za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio je Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Savjetnik za graditeljstvo

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/11, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 27. srpnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje natječaj

Natječaj za radno mjesto Odgojitelja (m/ž): pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda temeljem odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i Odluke o prodaji nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/20-01/31, URBROJ: 2196/01-02-20-10 od 16. srpnja 2020. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se kandidati prijavljeni na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto savjetnik za graditeljstvo u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša.